Tak ksiądz „opiekował…

Tak ksiądz „opiekował się” psem, uwaga na drastyczne zdjęcia! A księdza się we wsi wszyscy boją… To chyba nie tak miało być?

#patologiazewsi #bekazkatoli #zwierzaczki #zwierzeta #psy