Psy są świadome, kiedy im brakuje wiedzy i są również świadome własnych myśli.

Badanie wykazało, że mają świadomość tego, czy posiadają potrzebne informacje, czy nie. Psy, jeśli nie posiadają wystarczającej ilości informacji do rozwiązania jakiegoś problemu, są – podobnie jak naczelne – świadome tego faktu i zaczynają szukać tego, czego im brakuje.