Powołuje kamienie do życia

Obracając je w zwierzęta, które mieszczą się w dłoni.