Ludzie polowali na gigantyczne leniwce

Pozostawione przez zwierzęta ślady sugerują, że tysiące lat temu, w czasach epoki lodowcowej, ludzie polowali na gigantyczne leniwce – najprawdopodobniej dla pożywienia. Co ciekawe, zwięrzeta osiągały rozmiary współczesnych słoni.